O mnie

Pochodzę z Żar, miejscowości w województwie lubuskim, gdzie w 1997 roku ukończyłem Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

W tym samym roku rozpocząłem studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które ukończyłem w 2003 roku.

Po odbyciu stażu podyplomowego rozpocząłem studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki gdzie od 2005 roku rozpocząłem  specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W październiku 2008 roku zamknąłem przewód doktorski i uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych.

W czerwcu 2010 po zdanym egzaminie uzyskałem Europejski Certyfikat z Chirurgii Ręki (European Board of Hand Surgery).

21 listopada 2011 uzyskałem tytuł specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Od stycznia 2014 jestem przewodniczącym Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. a od stycznia 2015 sekretarzem Poznańskiego Oddziału PTOiTr, od 2018 do 2020 pełniłem funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Od 2019 roku sprawuje funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR)

Zawodowo oraz naukowo szczególnie interesuję się schorzeniami kończyny górnej w tym naprawą nerwów, artroskopią stawów kończyny górnej, wadami wrodzonymi, leczeniem rekonstrukcyjnym skutków urazów.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia, Federacji Europejskiej Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH) oraz Federacji Światowej Towarzystw Chirurgii Ręki (IFSSH).

Od 2017 roku reprezentuję Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki jako National Delgate, członek Hand Trauma Committee i Hand Trauma Prevention (FESSH).

W tym samym okresie zostałem zaproszony do FESSH Examination Committee jako egazminator międzynarodowy z chirurgii ręki.

Biegle posługuję się językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim.

Wolny czas poświęcam na rodzinę, muzykę, sport, komputer oraz podróże.