Praca naukowa

Zakończyłem przewód doktorski na temat „Regeneracja nerwu strzałkowego szczura po zespoleniu koniec do boku”, w którym zbadałem doświadczalnie alternatywne możliwości leczenia uszkodzeń nerwów. W listopadzie 2008 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych.


Szczególnie interesuję się następującymi zagadnieniami:

 – neuropatie oraz uszkodzenia nerwów, w tym splotu ramiennego

– patologia nadgarstka (niestabilność, zmiany zwyrodnieniowe, urazy)
– wady wrodzone
– artroskopia stawów kończyny górnej

Jestem autorem i współautorem ponad 50 publikacji, w tym 7 rozdziałów książek (3 anglojęzyczne) oraz ponad 150 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych.

Podczas pracy w Klinice prowadzę zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz Fizjoterapii, przez 4 lata byłem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chirurgii Ręki. Od kilku lat czynnie uczestniczę w organizowanym Kursie Chirurgii Barku, Łokcia i Ręki jako organizator, wykładowca oraz instruktor podczas warsztatów.

Przez kilka lat byłem tłumaczem Journal of Bone and Joint Surgery (British Volume), w latach 2014-2018 recenzowałem w Yearbook of Hand and Upper Limb Surgery a od 2017 jestem recenzentem Journal of Hand Surgery (European Volume) i innych wydawnictw o tematyce chirurgii ręki i ortopedii.

Zapraszam na mój profil na ResearchGate